მთავარი
ხმის ბანკი
ჩვენს შესახებ
პარტნიორები
კონტაქტი

Picture with microphone
შეუკვეთე ჩვენთან სარეკლამო რგოლის, ავტომოპასუხის ან ნებისმიერი ტექსტის აუდიო ჩანაწერი
voiceover.ge არის გარანტი, რომ თქვენს პროდუქტზე იზრუნებს პროფესიონალთა გუნდი, რომელიც დაკომპლექტებულია რედაქტორ–სცენარისტებით, გახმოვანების რეჟისორებით, ხმის რეჟისორებით და რა თქმა უნდა საქართველოში ყველაზე მკაფიო და პროფესიონალური ხმების მქონე დიქტორებით
გაიგე მეტი

ხმის ბანკი მოიცავს ხმებს და რამე

GEORGIAN
ENGLISH
RUSSIAN
ARMENIAN
AZERBAIJANIAN
კაცი
არტისტი არ მოიძებნა
ID: 110
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 116
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 112
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 122
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 124
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 145
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 147
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 148
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 152
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 127
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 126
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 154
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 117
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 136
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 139
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 130
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 123
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 125
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 132
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 131
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 144
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 133
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 156
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 153
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
მეტის ნახვა
ქალი
არტისტი არ მოიძებნა
ID: 134
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 119
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 120
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 121
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 149
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 129
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 140
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 118
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 143
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 146
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 142
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 128
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 135
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 150
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 151
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 138
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 141
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
ID: 137
კალკულაცია
0
0 სიტყვა
* ერთეულის ფასი
მეტის ნახვა

მეტი ინფორმაცია ჩვენს შესახებ

ჩვენს შესახებ
განმეორებითი ჩაწერის მოთხოვნა
ჩანაწერის განმეორებით ჩაწერა უფასოა იმ შემთხვევაში თუ დიქტორმა დაუშვა შეცდომა ან კომპანიამ ვერ შეძლო კონტრაქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულება. ასეთ შემთხვევაში თქვენ შეძლებთ მოითხოვოთ მასალის თავიდან ჩაწერა.
ჩვენს შესახებ
ტექსტის რედაქტირება / დამატება
იმ შემთხვევაში თუ პროდუქტის ჩაბარების შემდეგ დამკვეთს გაუჩნდება საჭიროება ჩანაწერში შეიტანოს ცვლილება (მაგ: შეიცვალა საკონტაქტო ნომერი ან მისამართი) ამ შემთხვევაში ის ისარგებლებს 50%–მდე ფასდაკლებით
ჩვენს შესახებ
შეკვეთის გაუქმება
თქვენ შეძლებთ შეკვეთის გაუქმებას თუ სტუდიას ან რედაქტორ-სცენარისტთა ჯგუფს არ დაუწყია მასზე მუშაობა. ამ შემთხვევაში თქვენ დაგიბრუნდებათ გადახდილი თანხის 100%

ჩვენი პარტნიორები და მეგობრები

პარტნიორები
Caucasus Auto Market
Dardimandi
Facebook
Facebook

გაგიჩნდათ კითხვა? დაგვიკავშირდით

გაგზავნა
ტელ. ნომერი: +995 599 969 920
ელ. ფოსტა: voiceover.ge@gmail.com